Javne poruke

Naslov: Sta mai?

Dragi ja,
igraš li više tenis? A sviraš li klavir?
Kakve su ti ocjene?Napisano: 2017-09-27
Za: 2025-08-06