Javne poruke

Naslov: ja za 4mjeseca

Dragi ja, nadam se da sam se do sada veƦ odselila od doma i diplomirala!

Napisano: 2007-06-02
Za: 2007-10-01